Vyhledávání

find_text


Auto-Moto

Rozmrazovač oken mechanický Compass -38°C 500ml

ID:1455750
výrobce:Compass
záruka:24 měsíců
původní cena:73 Kč
vaše cena:66 Kč včetně poplatku PHE
ušetříte:7 Kč
Kusů skladem:1
dostupnost: do 3 dnů
Obrázky mohou být pouze ilustrativní

Užití: čistič skel

Compass Rozmrazovač oken mechanický 500ml -38°C

* Rozmrazovač skel pro snadné odstranění sněhu, ledu a námrazy ze skel.
* Zabraňuje opětovnému zamrznutí.
* Odstraňuje led bez námahy, účinný až do -38°C.

Technické parametry:
* Objem: 500 ml
* Typ: mechanický rozprašovač

Důležité upozornění:
Typy nebezpečnosti:
Hořlavá kapalina III. třídy
H226 Hořlavá kapalina a páry.
H319 Způsobuje vážné podráždění očí.


POKYNY PRO BEZPEČNÉ ZACHÁZENÍ:
P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek
výrobku
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným
ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.
P233 Uchovávejte obal těsně uzavřený
P305 + P351 + P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně
vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P403+P235 Skladujte na dobře větraném místě. Uchovávejte v chladu.
P501 Obsah / nádobu likvidujte v souladu s národními předpisy.


Rozměry výrobku:
Hmotnost (kg): 0.562
Výška (cm):
Šířka (cm):
Hloubka (cm):

Rozměry balení:
Hmotnost (kg): 0.530
Výška (cm): 24.00
Šířka (cm): 4.60
Hloubka (cm): 5.00
EAN: 8591686905298

Záruční doba: 24 měsíců

Rozmrazovač skel v mechanické rozprašovači pro snadné odstranění sněhu, ledu a námrazy ze skel automobilů. Účinný až do -38°C.

VyhledáváníHLEDEJ

Novinky


1.8.2011 Původ zboží u ELEKTRO KAMIK
více zde
20.7.2018 uzavírka objednávek
více zde
13.4.2017 Braun Garance vrácení peněz 100 dní

více zde

6.02.2017 změna způsobů plateb za zboží

více zde

21.7.2017 Uloženka - omezení způsobů plateb
více zde

Pokud není uvedeno jinak, veškeré ceny jsou uvedeny včetně DPH. Obrázky mohou být pouze ilustrativní. Provozovatel si vyhrazuje právo změny cen zboží, služeb, nebo jiných údajů bez předchozího upozornění.
Copyright © 2009 Petr Kamermeier.

   Logo    P.A.M.M. nábytek – Pavel Lipenský