Vyhledávání

find_text


Zahrada

Agro Acrobat MZ WG 2x10 g

ID:1462001
výrobce:Agro
záruka:24 měsíců
původní cena:69 Kč
vaše cena:36 Kč včetně poplatku PHE
ušetříte:33 Kč
Kusů skladem:2
Spočítat
splátky
dostupnost: do 2 dnů
Obrázky mohou být pouze ilustrativní

Použití přípravku: zelenina
Forma: granulové
Užití: jaro; léto
Účinek: podpora imunity

* AGRO Acrobat MZ WG je velmi účinný kombinovaný fungicid se systémovým a kontaktním účinkem.
* Jeho použití je vhodné k ochraně brambor, rajčat, cibule, okurek a révy vinné proti plísním.
* Obsahuje účinné látky dimethomorf mající za následek přerušení vývoje cizopasné nežádoucí houby a mankozeb, což je velmi účinná fungicidní látka s kontaktním účinkem.
* Začátek ošetřování se provádí nejpozději při objevení prvních příznaků.

Vlastnosti:
* účinná látka: dimethomorf, mankozeb
* ochranná lhůta: 3 – 28 dní podle typu rostliny
* 20 g přípravku stačí k přípravě cca 3 – 10 l aplikační kapaliny
* aplikace v měsících: 5,6,7,8

FUNGICID je pesticid používaný k ochraně rostlin, před některými druhy hub, které napadají rostliny. Jeho úlohou je zahubení daného nežádoucího organismu.


Důležité upozornění - varování:
Typy nebezpečnosti:
* H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci
* H361d Podezření na poškození plodu v těle matky
* H410 Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky
* EUH401 Dodržujte pokyny pro používání, abyste se vyvarovali rizik pro lidské zdraví a životní prostředí.


* POKYNY PRO BEZPEČNÉ ZACHÁZENÍ:
* P273 Zabraňte uvolnění do životního prostředí.
* P391 Uniklý produkt seberte.
* P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.
* P302+P352 PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody.
* P501 Odstraňte obsah/obal odevzdáním ve sběrně nebezpečného odpadu.

     

Rozměry výrobku:
Hmotnost (kg):
Výška (cm):
Šířka (cm):
Hloubka (cm):

Rozměry balení:
Hmotnost (kg): 0.040
Výška (cm): 13.00
Šířka (cm): 11.00
Hloubka (cm): 2.40
EAN: 8594028317612

Záruční doba: 24 měsíců

Kombinovaný fungicid se systémovým a kontaktním účinkem na ochranu proti plísním na révě vinné, bramborách, rajčatech, cibuli a okurkách ve skleníku.

VyhledáváníHLEDEJ

Novinky


1.8.2011 Původ zboží u ELEKTRO KAMIK
více zde
20.11.2017 Zpoždění logistiky
více zde
13.4.2017 Braun Garance vrácení peněz 100 dní

více zde

6.02.2017 změna způsobů plateb za zboží

více zde

21.7.2017 Uloženka - omezení způsobů plateb
více zde

Pokud není uvedeno jinak, veškeré ceny jsou uvedeny včetně DPH. Obrázky mohou být pouze ilustrativní. Provozovatel si vyhrazuje právo změny cen zboží, služeb, nebo jiných údajů bez předchozího upozornění.
Copyright © 2009 Petr Kamermeier.

   Logo    P.A.M.M. nábytek – Pavel Lipenský