Vyhledávání

find_text


Auto-Moto

Tablety do ostřikovače Compass, celoroční 2ks

ID:1487871
výrobce:Compass
záruka:24 měsíců
původní cena:69 Kč
vaše cena:49 Kč včetně poplatku PHE
ušetříte:20 Kč
Kusů skladem:2
Spočítat
splátky
dostupnost: do 3 dnů
Obrázky mohou být pouze ilustrativní

Užití: čistič skel

* Tabletky na tvorbu vody do ostřikovačů, pro celoroční použití.
* Pomáhá čistit veškeré i odolné nečistoty jako zaschlé zbytky hmyzu, mastné skvrny, ptačí trus atp. Při použití nezanechává šmouhy a nežádoucí stopy po stírání.
* Jedna tabletka určená k rozpuštění ve 4 l vody (nebo zimní nemrznoucí směsi), po cca 15 minutách bude rozpuštěna. Vzniklý roztok je poté připraven k dolití do nádrže ostřikovačů a k okamžitému použití.
* Balení obsahuje 2ks tablet.

Důležité upozornění:

POKYNY PRO BEZPEČNÉ ZACHÁZENÍ:
* H315 Dráždí kůži.
* H319 Způsobuje vážné podráždění očí.
* H411 Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky

POKYNY PRO BEZPEČNÉ ZACHÁZENÍ:
* P101 - Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
* P102 - Uchovávejte mimo dosah dětí.
* P103 - Před použitím si přečtěte údaje na štítku.
* P273 - Zabraňte uvolnění do životního prostředí.
* P280 - Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.
* P305+351+338 - PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout
snadno. Pokračujte ve vyplachování.
* P332+313 - Při podráždění kůže: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
* P501 - Odstraňte obal.

Jiné použitelné prvky označení: Obsahuje: kyselina citronová;sulfonové kyseliny, C14-16-alkanhydroxy a C14-16-alken,sodné soli.Rozměry výrobku:
Hmotnost (kg):
Výška (cm):
Šířka (cm):
Hloubka (cm):

Rozměry balení:
Hmotnost (kg): 0.010
Výška (cm): 11.00
Šířka (cm): 1.50
Hloubka (cm): 7.00
EAN: 8591686905205

Záruční doba: 24 měsíců

Tabletky na tvorbu vody do ostřikovačů, pro celoroční použití. Určená k rozpuštění ve 4 l vody (nebo zimní nemrznoucí směsi). Při použití nezanechává šmouhy a nežádoucí stopy po stírání.

VyhledáváníHLEDEJ

Novinky


1.8.2011 Původ zboží u ELEKTRO KAMIK
více zde
20.11.2017 Zpoždění logistiky
více zde
13.4.2017 Braun Garance vrácení peněz 100 dní

více zde

6.02.2017 změna způsobů plateb za zboží

více zde

21.7.2017 Uloženka - omezení způsobů plateb
více zde

Pokud není uvedeno jinak, veškeré ceny jsou uvedeny včetně DPH. Obrázky mohou být pouze ilustrativní. Provozovatel si vyhrazuje právo změny cen zboží, služeb, nebo jiných údajů bez předchozího upozornění.
Copyright © 2009 Petr Kamermeier.

   Logo    P.A.M.M. nábytek – Pavel Lipenský