Vyhledávání

find_text


Domácnost

Čistící přípravek na mastnotu Leifheit 0,5 l (41413)

ID:308162
výrobce:Leifheit
záruka:24 měsíců
původní cena:159 Kč
vaše cena:126 Kč včetně poplatku PHE
ušetříte:33 Kč
Kusů skladem:1
dostupnost: do 3 dnů
Obrázky mohou být pouze ilustrativní

Použití: vnitřní
Využití:
Forma: roztok

* odmašťuje a intenzivně čistí všechny povrchy
* použití hlavně na odstranění tuků, oleje, spáleného jídla
* rozprašovač se třemi úrovněmi ovládání (jemné, silné, stop)
* bezpečnostní uzávěrka
* objem: 0,5 l


DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ:
* Typy nebezpečnosti: H314 Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.

* Pokyny pro bezpečné zacházení:
* P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
* P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
* P280 Používejte ochranné rukavice/ ochranný oděv/ ochranné brýle/obličejový štít.
* P310 Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře.
* P303+P361+P353 PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy):Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou/ osprchujte.
* P301+P330+P331:PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení.
* P405:Skladujte uzamčené.


Rozměry výrobku:
Hmotnost (kg): 0.578
Výška (cm): 24.20
Šířka (cm): 9.00
Hloubka (cm): 3.60

Rozměry balení:
Hmotnost (kg): 0.599
Výška (cm): 3.50
Šířka (cm): 9.00
Hloubka (cm): 24.00
EAN: 4006501414137

Záruční doba: 24 měsíců

Intenzivní a šetrné čističe Leifheit si poradí s každým povrchem v domácnosti. Díky nim vyčistíte vše snadno a bez námahy.

>>> více informací naleznete na stránkách výrobce<<<

VyhledáváníHLEDEJ

Novinky


1.8.2011 Původ zboží u ELEKTRO KAMIK
více zde
20.7.2018 uzavírka objednávek
více zde
13.4.2017 Braun Garance vrácení peněz 100 dní

více zde

6.02.2017 změna způsobů plateb za zboží

více zde

21.7.2017 Uloženka - omezení způsobů plateb
více zde

Pokud není uvedeno jinak, veškeré ceny jsou uvedeny včetně DPH. Obrázky mohou být pouze ilustrativní. Provozovatel si vyhrazuje právo změny cen zboží, služeb, nebo jiných údajů bez předchozího upozornění.
Copyright © 2009 Petr Kamermeier.

   Logo    P.A.M.M. nábytek – Pavel Lipenský