Vyhledávání

find_text


Odpovědnost za vady zboží, záruka

 1. Na zboží se vztahuje záruka podle záručních podmínek a lhůt uvedených v záručních listech jednotlivých výrobků, či lhůt uvedených na fakturách nebo dodacích listech.
 2. Záruční lhůta začíná plynout dnem převzetí předmětu plnění.
 3. V případě výskytu vady předmětu plnění, na kterou se vztahuje záruka, kupující přednostně uplatňuje zajištění opravy přímo u nejbližšího autorizovaného střediska provádějícího záruční opravy daného výrobku. V případě, že není možné zajistit opravu tímto způsobem, zajistí opravu prodávající.
 4. Seznam servisních středisek je obvykle uveden u každého výrobku v obchodě nebo přímo na webových stránkách značky. V případě, že tento seznam není uveden, prodávající na požádání kupujícího sdělí adresu na nejbližší autorizované servisní středisko. Reklamaci můžete také uplatnit přímo u prodejce.
 5. Kupující je povinen zboží, dodané prodávajícím, prohlédnout co nejdříve bezprostředně při jeho převzetí to znamená při dodání. Prohlídku musí kupující provést tak, aby zjistil všechny vady, které je možné při přiměřené odborné prohlídce zjistit.
 6. Pokud je zjištěno kupujícím při dodání zboží, poškození obalu či zboží při dopravě, doporučuji takové zboží odmítnout převzít nebo vyhotovit spolu s přepravní firmou záznam o poškození.
 7. Pozdější reklamace mechanického poškození výrobku již není možné uznat.
 8. Před prvním použitím je kupující povinen prostudovat záruční podmínky včetně českého návodu na obsluhu a následně se těmito informacemi důsledně řídit.
 9. Záruční doba pro osoby, které používají výrobek za účelem podnikání s tímto výrobkem, není stanovena Občanským zákoníkem a stanovuje ji konkrétní dovozce či výrobce.

Reklamace zboží

O reklamaci prodávající rozhodne ihned, ve složitých případech do 3 pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku či služby potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30ti kalendářních dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne jinak. Po uplynutí této lhůty má spotřebitel stejná práva, jako by se jednalo o vadu, kterou nelze odstranit. Prodávající vydá spotřebiteli písemné potvrzení o tom, kdy spotřebitel uplatnil reklamaci, co je jejím obsahem a jaký způsob jejího vyřízení požaduje. Dále prodávající  vydá spotřebiteli potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání. Pro případ zamítnuté reklamace prodávající spotřebiteli vydá písemné odůvodnění tohoto zamítnutí.

Práva z odpovědnosti za vady se uplatňují u prodávajícího, u kterého věc byla koupena. Je-li však v záručním listě uveden jiný podnikatel určený k opravě, který je v místě prodávajícího nebo v místě pro kupujícího bližším, uplatní kupující právo na opravu u podnikatele určeného k provedení záruční opravy. 
 

V případě vady věci tedy může kupující uplatnit právo na opravu u  autorizovaných středisek určených provádět záruční opravy, popřípadě zaslat na adrresu:

ELEKTRO KAMIK - Petr Kamermeier, areál ESB - budova č.19, Vídeňská 99, Brno, 639 00.

Ideální doručení je přes DPD - objednávka ZDE nebo balíček odešlete přes Uloženku vložením na pobočce a odesláním na pobočku Brno, Heršpická 800/6 - váha max.20 kg.

Pokud to jinak nejde, NEPOUŽÍVEJTE Českou poštu. Ta většinou balík nedoručí a napíše obligátně "adresát nezastižen" Pro odeslání zásilek použijte DPD

POZOR: velké spotřebiče(pračka, sušička, lednice, myčka, velké TV atd) se nikam neposílají, ale po zavolání servisu přijede technik k vám.

Na zboží se vztahuje záruka podle záručních podmínek a lhůt uvedených v záručním listu. Seznam servisních středisek najdete v záručním listu, na www stránkách výrobce nebo na www.elektro-kamik.cz u každého výrobku pod popisem zboží.

Reklamace zboží - se v případě, že kupujícím je spotřebitel, řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku a zákonem na ochranu spotřebitele. V případě zjištění neodstranitelné vady zboží (na základě písemného posouzení autorizovaného servisního střediska, pokud si to vyžaduje povaha výrobku) bude dle požadavku kupujícího toto zboží vyměněno za stejný kus, nebo vrácena již zaplacená částka zpět.

V případě oprávněné reklamace má zákazník právo na náhradu svých nákladů spojených s vyřízením reklamace, zejména poštovného, v nutné výši.
V případě odstoupení od smlouvy z důvodu vady věci má spotřebitel také právo na úhradu nákladů k tomuto odstoupení.

V případě neoprávněné reklamace nemá spotřebitel nárok na náhradu svých nákladů spojených s vyřízením reklamace a současně ani prodejce nemá nárok na náhradu nákladů, které vznikly na jeho straně (pokud se ze strany spotřebitele nejednalo např. o opakovanou bezdůvodnou reklamaci, u které se již dá dovozovat, že se z jeho strany jednalo o zneužití práv).

Záruční podmínky

 1. Při prodeji spotřebního zboží je zákonná záruční doba 24 měsíců, může však být prohlášením v záručním listě stanovená delší. Pokud je poskytována delší než zákonná záruka, prodávající určí podmínky a rozsah prodloužení záruky formou prohlášení v záručním listě. Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení věci (nebo jejích dílů) způsobené používáním. Kratší životnost výrobku nelze tedy považovat za vadu a nejde ani reklamovat. Na žádost spotřebitele je prodávající povinen poskytnout záruku písemnou formou (záruční list).

  Spotřebitel při uplatnění záruky má:

  • jde-li o vadu odstranitelnou
   právo na bezplatné, řádné a včasné odstranění vady, právo na výměnu vadného zboží nebo vadné součásti, není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné, a není-li takový postup možný, právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupit od kupní smlouvy
  • jde-li o vadu neodstranitelnou bránící řádnému užívání zboží
   právo na výměnu vadného zboží nebo odstoupit od kupní smlouvy
  • jde-li o vady odstranitelné vyskytující se ve větším počtu nebo opakovaně a bránící řádnému užívání zboží
   právo na výměnu vadného zboží nebo odstoupit od kupní smlouvy
  • jde-li o jiné vady neodstranitelné a nepožaduje-li výměnu věci
   právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupit od kupní smlouvy

  Záruční doba pro všechny kupující, kteří nejsou spotřebiteli, není stanovena Občanským zákoníkem a stanovuje ji konkrétní dovozce či výrobce.

VyhledáváníHLEDEJ

Novinky


1.8.2011 Původ zboží u ELEKTRO KAMIK
více zde
20.11.2017 Zpoždění logistiky
více zde
13.4.2017 Braun Garance vrácení peněz 100 dní

více zde

6.02.2017 změna způsobů plateb za zboží

více zde

21.7.2017 Uloženka - omezení způsobů plateb
více zde

Pokud není uvedeno jinak, veškeré ceny jsou uvedeny včetně DPH. Obrázky mohou být pouze ilustrativní. Provozovatel si vyhrazuje právo změny cen zboží, služeb, nebo jiných údajů bez předchozího upozornění.
Copyright © 2009 Petr Kamermeier.

   Logo    P.A.M.M. nábytek – Pavel Lipenský